UDSKIFTNING AF GAVL

UDSKIFTNING AF GAVL

Gavludskiftning – Stormskade af gavl.

Nyt underlag til zink.

Lavet i 0,8 mm zink med stående false.

Projekt: Udskiftning af gavl.