Om Søren Østergaard Entreprise A/S

Entreprisevirksomheden har eget CVR, og er en udspringer af Søren Østergaard A/S.

Søren Østergaard Entreprise A/S er startet som en entrepriseafdeling i Søren Østergaard A/S tilbage i juni 2017, men fungerer nu som en selvstændig udspringer af virksomheden, da entreprise-delen fik eget CVR i juli 2019. Ønsket hertil var at få en tømrer-afdeling, der kunne varetage projekter inden for tømrer, -snedkerentreprise, samt udføre stor, – og hovedentrepriser. I juli 2019 var entrepriseafdelingen vokset til at beskæftige 15 tømrere heraf 2 lærlinge, og derfor besluttede vi at afdelingen skulle gøres til en selvstændig virksomhed.

På nuværende tidspunkt beskæftiger Søren Østergaard Entreprise A/S 24 tømrere, hvoraf 2 er lærlinge. Vi varetager alt fra fagentrepriser indenfor tømrerfaget til stor- og hovedentrepriser. Forventningen er, at vi kommer til at beskæftige omkring 35 tømrere.
I dag har vi en kontorafdeling i Esbjerg på Isefjodsvej 3, 6715 Esbjerg Nord. Vi opererer over hele landet med flere igangværende projekter i Jylland og på Sjælland i øjeblikket.

Vi har oplevet stor fremgang, og ordretilgangen er konstant stigende. Vi tror på, at årsagen hertil ligger i vores stræben efter altid at skabe de bedst mulige resultater. Dette mener vi, opnås gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde, samt løbende dialog med bygherre, rådgiver og samarbejdspartner.

Vore kunders tilfredshed er forudsætningen for en sund forretning, og samarbejdet mellem kunden og os skal bygge på tillid og troværdighed.

Image

Søren Østergaard Entreprise A/S har siden selskabets start arbejdet for at vækste, og vi oplever en stigende ordretilgang. Vi mener, at årsagen hertil ligger i vores uendelige stræben efter at skabe de bedste og stærkeste resultater. Dette opnås gennem et tillidsbaseret samarbejde med løbende dialog mellem bygherre, rådgivere og samarbejdspartnere.

Stærk på prisen - Bedst på kvaliteten


Er du interesseret i at læse nærmere omkring de seneste projekter samt nyheder hos os?

– Hop videre til vores Nyhedssektion

Image