Entreprise

Virksomheden er stiftet juli 2019 som en udspringer af Søren Østergaard A/S.

Søren Østergaard Entreprise A/S er startet som en entrepriseafdeling i Søren Østergaard A/S juni 2017. Ønsket hertil var at få en tømrer-afdeling der kunne varetage projekter inden for tømrer, -snedkerentreprise, samt udføre stor, – og hovedentrepriser.  Juli 2019 var entrepriseafdelingen vokset til at beskæftige 15 tømrer heraf 2 lærlingen. Det blev derfor besluttet afdelingen skulle gøres til en selvstændig virksomhed.

Pt. beskæftiger Søren Østergaard Entreprise 24 tømrer, hvoraf 2 er lærlinge. Vi varetager alt fra fagentrepriser indenfor tømrerfaget til stor- og hovedentrepriser. Forventningen er at vi kommer til at beskæftige omkring 35 tømrer.

Vi har siden start oplevet stor fremgang og ordretilgangen er konstant stigende. Vi tror på at årsagen hertil ligger i vores stræben efter altid at skabe de bedst mulige resultater. Dette mener vi opnås gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde, samt løbende dialog med bygherre, rådgiver og samarbejdspartner.

Vore kunders tilfredshed er forudsætningen for en sund forretning og samarbejdet mellem kunden og os skal bygge på tillid og troværdighed.